Thursday, June 11, 2015

Съхранение, експлоатация и поддръжка на паркет и дюшеме

Съхранение на паркет и дюшеме:
Паркетната подовата настилка се транспортира в закрити и сухи МПС. При товарене, транспортиране и разтоварване, тя трябва да се предпазва от намокряне, замърсяване и механични повреди. Съхранява се в затворени и сухи помещения с температура на въздуха м/у 15 и 25° С и относителна влажност на въздуха 50-65%.
Паркетната подовата настилка се аклиматизира към помещението, в което ще се полага за период от 2 седмици.
Експлоатация и поддръжка:     
Подовата настилка след монтажа има безупречно поведение при температура на въздуха м/у 15 - 25° С и относителна влажност на въздуха 50-65%. Негативно влияние може да окаже рязката промяна в температурата.

Трябва да се обърне внимание на своевременното премахване на дребни частици (пясъчинки, стъкла, камъчета), които нараняват лаковото покритие. Препоръчва се това да става редовно с прахосмукачка, след което почистете с влажна кърпа и специален препарат за паркетни подови настилки. Не допускайте разливане на течности върху подовата настилка, а ако това се случи, веднага попийте с кърпа. Поставете изтривалка пред вратата на помещението, за да намалите до минимум риска от внасяне на пясъчинки и вода, които в комбинация са унищожителни за паркетните подови настилки. Избягвайте нараняването с твърди и остри предмети - крака на мебели (поставете им специални предпазители), токчета и др.
Информацията ни бе предоставена от Фабрика за производство на паркет и дюшеме   „Камчийски дъб“ ЕООД

No comments:

Post a Comment